top of page

הרצאות והכשרות למגשרים

    גישור קהילתי

 • קונפליקטים קהילתיים: מאפיינים וכלים ליישובם. באמצעות הכשרה זו מגשרים יוכלו להכיר את המאפיינים הייחודיים של הגישור הקהילתי וללמוד כלים אבחוניים והתערבותיים להתמודדות בונה עם קונפליקטים בקהילה .

 • בניית הסכמות בבתים משותפים/ במרחב הכפרי:
  למידה של המודל לבניית הסכמות כולל רקע תיאורטי ולמידה מתוך התנסות מודרכת בשטח. תהליך של בניית הסכמות בקהילה נותן קול לכל הקבוצות המעורבות בקונפליקט , מאפשר תהליך של למידה ,הכרה הדדית ולגיטימציה בין הצדדים ומכאן ליצירה של מרחב הסכמה ופתרון בעיות לחיים משותפים. באמצעות תכנית זו מגשרים קהילתיים רוכשים כלי עוצמתי ויעיל לשיפור האקלים הקהילתי.

 • הכשרת שגרירי גישור/ פעילים קהילתיים
  הנוכחות של פעילים קהילתיים בעלי יכולת איתור מוקדם, הרגעה והפנייה לגורמים מקצועיים תורמת באופן משמעותי לטיפול אפקטיבי בקונפליקטים ומניעת ההסלמה. במסגרת ההכשרה ישתלמו המשתתפים בעקרונות הגישור והדיאלוג לניהול סכסוכים, באופן שיקנה להם זיקה וכלים לעולם זה, ויאפשר להם לבצע את תפקידם הקהילתי במקצועיות.

 • גישור נרטיבי למגשרים- התמודדות עם סכסוכים על רקע זהות
  במסגרת העבודה הקהילתית מגשרים נתקלים לא פעם עם סכסוכים עיקשים היוצרים תחושה שהכלים הגישוריים הקונבנציונאליים לא מספיקים. בדרך כלל, מקורות הסכסוך מסוג זה אינם רק משאבים או יחסים, אלא יושבים על שורשי הזהות של הצדדים המעורבים. בסדנא זו המגשר הקהילתי  יוכל להרחיב את "ארגז הכלים" המקצועי וילמד על מאפיינים של סכסוכי זהות, ייחשף לגישה הנרטיבית  וילמד כלים גישוריים ייחודים ויצירתיים לפירוק סיפורי קונפליקט והבניית סיפורים מועדפים בין הצדדים.

 • גישור בין תרבותי
  כאשר מדובר על קונפליקט בעל רקע  תרבותי ,הפרדיגמות התרבותיות פועלות כ"נהר זורם מתחת לאדמה", מזין ומעצב את הנוף שאנו פועלים בתוכו וישפיעו על היכולת של המגשר והצדדים לנהל מו"מ  סביב צרכים ואינטרסים. במסגרת ההכשרה המגשרים יכירו את המאפיינים של המפגש הבין תרבותי, ילמדו לזהות פרדיגמות תרבותיות המשפיעים על המשא ומתן בין הצדדים וילמדו כלים גישוריים מתאימים למרחב זה.

 • כל הקהילה בחדר - מעגלי שיח ופתיחת מרחבים לדיאלוג, למידה והסכמה ככלי ליישוב סכסוכים בקהילה

תהליכים של בניית הסכמות בקהילות וארגונים דורשים לפעמים מעורבות פעילה של קבוצה גדולה של משתתפים. במצבים אלו נשתמש בכלים ייחודיים כגון "מעגלי שיח" או "מרחב פתוח". בסדנא זו נלמד את העקרונות מאחורי הכלים להנחיית קבוצות גדולות ואיך ליישם אותם בפועל בתהליכים של  יישוב סכסוכים בקהילה.

  גישור בין דורי

 • סדנאות לגיל השלישי:

הכשרת מגשרים להעברת סדנאות לגיל השלישי במטרה להקנות כלים גישוריים להתמודדות בונה עם מחלוקות ושינויים במשפחה הרב דורית של ימינו.

 • גישור בגיל השלישי (סכסוכים במשפחה הבוגרת):

מאפיינים של קונפליקטים במשפחה הבוגרת. כלים ומודלים גישוריים המאפשרים התמודדות אפקטיבית ושיח מקרב.

  כלים גישורים בעולם משתנה

 • שאלות עוצמתיות בשיחה הנפרדת 

השיחה הנפרדת מהווה כלי רב עוצמה בגישור. זאת ההזדמנות להרחיב את ההסתכלות של כל צד לגבי הדרך בו הוא תופס את עצמו, את האחר, את האלטרנטיבות והאפשרויות לפתרון הסכסוך. בהכשרה זו מגשרים ילמדו כלי מובנה להפיכת השיחה הנפרדת לאפקטיבית ומשמעותית.

 • מסגור מחדש ככלי לסטוריטלינג

מסגור מחדש הינו שלב בתהליך הגישור המהווה "נקודת מפנה" בה נרקם סיפור משותף ה"צובע" את המציאות בחדר ומהווה בסיס לשותפות הצדדים בהתמודדות בונה מול "הבעיה". בהכשרה זו נלמד את הבסיס הנרטיבי והמבנה של הסיפור המשותף וניישם במקרים שונים מתוך קונפליקטים מהשטח.

 

גישור לילידים ונוער

הכשרת אנשי חינוך / ועדי - הורים / מדריכים / מגשרים במרחב הכפרי: הקניית כלים גישורים ליצירת אקלים בונה בעשייה החינוכית ובתקשורת בין מורים, הורים ותלמידים. הכשרת אנשי חינוך בהקניית שפה גישורית לילדים ונוער באמצעות תכנית חווייתית ומהנה.כל משתתף מקבל ערכה מוכנה הכוללת סילאבוס, מצגת הפעלות ומשחקים.

bottom of page