כל הזכויות שמורות למריאלה יעבץ בוחניק - מגשרת מוסמכת ©

"אינך יכול לפתור בעיות עד שלא תבין את הצד השני"

(ג'פרי מנבר)

צור/צרי קשר בנושא גישור בקהילה

גישור בקהילה

ליווי של מרכזים לגישור קהילתי: בשנים האחרונות הוקמו בארץ מרכזי גישור בקהילה המשמשים לא רק כמנגנון ליישוב מחלוקת, אלא גם כאמצעי לפיתוח הקהילה, לקידום הסובלנות, לצמצום השסעים ולשיפור רווחת התושבים. ליווי מקצועי של המרכז לגישור קהילתי כולל ליווי הצוות המוביל לקידום ופיתוח המרכז , ליווי המגשרים לגישור מקצועי, העשרה בכלי גישור וקידום היכולות המקצועיות שלהם, סדנאות העשרה למגשרים ופיתוח שירותים חדשים על פי צרכי הקהילה.

הכשרת מגשרים בגישור קהילתי

קהילות גאוגרפיות  מהוות לרוב מרחבים רב תרבותיים המכילים  קבוצות זהות שונות הנפגשות על בסיס יומיומי. מצב זה מהווה קרקע פורייה לקונפליקטים ועימותים רבים. גם כאשר נושא ההסכסוך הוא משאב כמו בעיות חניה, נקיון או רעש, הצדדים המעורבים בקונפליקט קהילתי חווים חוויה של "איום על הקיום"  הגורם לרגשות עזים ,תפיסות של "או אנחנו-או אתם" ויצירת קואליציות למאבק. באמצעות הכשרה זו מגשרים יוכלו להכיר את המאפיינים הייחודיים של הגישור הקהילתי וללמוד כלים אבחוניים והתערבותיים להתמודדות בונה עם קונפליקטים בקהילה.

בניית הסכמות בבתים משותפים 

תהליך של בניית הסכמות בקהילה נותן קול לכל הקבוצות המעורבות בקונפליקט , מאפשר תהליך של למידה ,הכרה הדדית ולגיטימציה בין הצדדים ומכאן ליצירה של מרחב הסכמה ופתרון בעיות לחיים משותפים. באמצעות תכנית זו מגשרים קהילתיים רוכשים כלי עוצמתי ויעיל לשיפור האקלים הקהילתי.

הכשרת  שגרירי גישור בקהילה 

הנוכחות של פעילים קהילתיים  בעלי יכולת איתור מוקדם, הרגעה והפנייה לגורמים מקצועיים תורמת באופן משמעותי לטיפול אפקטיבי בקונפליקטים קהילתיים ומניעת תהליכי הסלמה.  "שגרירי הגישור" הם מניהגים קהילתיים אשר פועלים מתוך ערכים של כבוד, פלורליזם ואחריות אישית. באמצעות הקורס נבנית קבוצה  של פעילים המהווה מודל להתנהלות  בונה במצבי עימות וניגודי אינטרסים. במסגרת הקורס ישתלמו המשתתפים בעקרונות הגישור והדיאלוג לניהול סכסוכים  באופן שיקנה להם זיקה וכלים לעולם זה, ויאפשר להם לאתר, להשפיע ולהפנות קהלי יעד רלוונטיים לשירותים מקצועיים. הלמידה התנסותית ובנויה בעיקר על דיון, סימולציות ותרגילים סביב מקרים מהשטח.

 

כלים נרטיביים למגשר 

במסגרת העבודה הקהילתית מגשרים נתקלים לא פעם עם סכסוכים עיקשים היוצרים תחושה שהכלים הגישוריים הקונבנציונאליים לא מספיקים. בדרך כלל, מקורות הסכסוך מסוג זה אינם רק משאבים או יחסים, אלא יושבים על שורשי הזהות של הצדדים המעורבים. כלים הגישור הנרטיבי עוסקים בפירוק הסיפורים  של הצדדים כגורם חיצוני להם תוך חקירת דרך פעולתו והשפעותיו על חייהם וזיהוי והרחבת סיפורים  בהם הצדדים מצליחים להתמודד בהצלחה עם הקונפליקט. בסדנא זו המגשר הקהילתי  יוכל להרחיב את "ארגז הכלים" המקצועי וילמד על מאפיינים של סכסוכי זהות, ייחשף לפרדיגמה הנרטיבית  וילמד כלים גישוריים לפירוק סיפורי קונפליקט והבניית סיפורים מועדפים בין הצדדים.

 

גישור  בין תרבותי 

תהליך הגישור  מבוסס על הבנת צרכים ואינטרסים של הצדדים כתשתית ליצירת פתרונות והסכמות. כאשר מדובר על קונפליקט בעל רקע  תרבותי ,מאייפני התרבות יפעלו כ"נהר זורם מתחת לאדמה", מזין ומעצב את הנוף שאנו פועלים בתוכו וישפיעו על היכולת של המגשר והצדדים לנהל מו"מ  סביב צרכים ואינטרסים. במסגרת ההשתלמות המגשרים יכירו את המאפיינים של המפגש הבין תרבותי, ילמדו לזהות פרדיגמות ונרטיביים תרבותיים המשפיעים על האינטראקציה בין הצדדים וייחשפו לכלים גישוריים מתאימים למרחב זה.

ייעוץ ארגוני | גישור | הדרכה