top of page

"אינך יכול לפתור בעיות עד שלא תבין את הצד השני"

(ג'פרי מנבר)

צור/צרי קשר בנושא גישור בקהילה

גישור בקהילה

ליווי של מרכזים לגישור קהילתי

 בשנים האחרונות הוקמו בארץ מרכזי גישור בקהילה המשמשים לא רק כמנגנון ליישוב מחלוקת, אלא גם כאמצעי לפיתוח הקהילה, לקידום הסובלנות, לצמצום השסעים ולשיפור רווחת התושבים. ליווי מקצועי של המרכז לגישור קהילתי כולל ליווי הצוות המוביל לקידום ופיתוח המרכז , ליווי המגשרים לגישור מקצועי, העשרה בכלי גישור וקידום היכולות המקצועיות שלהם, סדנאות העשרה למגשרים ופיתוח שירותים חדשים על פי צרכי הקהילה.

תודה רבה, הודעתך הנשלחה בהצלחה!

בניית הסכמות ופתיחת מרחבי דיאלוג בקהילה

עיסוק בשאלות בוערות ומורכבות בקהילות דורשות פעמים רבות מעורבות של כלל חברי הקהילה להתמודדות אפקטיבית. תהליכים בהם " כל הקהילה בחדר" יוצרים מחוייבות, תשוקה, אנרגיה לעשייה וממנפים את חוכמת הרבים. תהליכים דיאלוגיים לשיתוף הציבור כגון "מעגלי שיח" , "מרחב פתוח" או "קפה עולמי" מאפשרים לקהילה לעבור תהליך טרנספורמטיבי ועוצמתי ההופך את המחלוקת להזדמנות לדיאלוג כן, אמיתי ומאחד.

 מעגלי שיח הינו תהליך של בניית דיאלוג בקהילות עם מגוון תרבותי או גילאי באמצעות מעגלים הטרוגניים מונחים על ידי מנחה מקצועי על מנת לאפשר מקום בטוח ומעצים להידברות ולהקשבה הדדית. במעגלי השיח נדאג לאפשר לכל הקולות להשמע ולמצוא פתרונות לסוגיות שבמחלוקת באמצעות הסכמה והכללה.

 

מרחב פתוח בקהילה

טכנולוגית "המרחב הפתוח" הנה טכנולוגיה המאפשרת מפגש משמעותי בין מספר רב של אנשים בעלי עניין משותף לשם שיחה ודיון פתוח, יצירה של רעיונות ועשיית החלטות בנושא. "המרחב הפתוח" הנה טכנולוגיה המאפשרת ביטוי ומנהיגות לכל אחד מהמשתתפים ובכך יוצרת הובלה על-ידי המתאים לעניין ו"המשוגע לדבר" ולאו דווקא של בעל התפקיד הרשמי או בעל השררה. טכנולוגיה זו מאפשרת קידום נושאים ועשיית החלטות מורכבות בפרק זמן קצר ובאיכות טובה.

קפה עולמי

קפה עולמי הינו מתודולוגיה פשוטה ליצירת שיח משותף ומשתף סביב שאלות מהותיות בשדה הקהילה. כוחה של השיחה כה טבעי וברור מאליה, שלרוב אנו מתעלמים ממנה. המתודולוגיה עוזרת לנו להנכיח את כל 'השיחות' שאנחנו מקיימים באופן בלתי מודע כבית קפה דינאמי אחד גדול – בו כל שיחה היא שולחן ברשת גדולה יותר של שיחות חיות - כל השולחנות גם יחד מהווים תהליך הליבה לשיתוף הידע הקולקטיבי שלנו ולעיצוב הנושאים הקהילתיים שעל סדר היום. באמצעות קפה עולמי התושבים מתנסים בעוצמת השיחה כתהליך מפתח ובונה ידע משותף שניתן להשתמש בצורה יעילה יותר לטובת פתרון הסוגיות שבמחלוקת ברוח נעימה וחברית.

פסגת החקר המוקיר

פסגת החקר המוקיר זו מתודולוגיה להובלת שינוי קהילתי. הגישה עוסקת בחקר ובפעולת שינוי במערכת אנושית – צוות, ארגון, קהילה, חברה. ייחודיותה של המתודה בכך שהיא חוקרת מה שעובד, מה שחי ומה שעוד אפשרי באנשים ובקשרים ביניהם. זאת, בשונה מגישת פתרון בעיות שמתמקדת במה שחסר ובמה שדורש תיקון. החקר המוקיר מתחיל בחיבור לחוויות שיא מהעבר וזיהוי מקורות כוח וממשיך להכרה במה שעובד ונותן אנרגיית חיים בהווה. לוקח את המשתתפים למסע של דימויים מחוללים לעבר מה שעשוי להיות בעתיד – לעבר הטוב ביותר האפשרי. מכל אלה, יוצרים המשתתפים ידע מעשי ומתעורר רצון לפעולה ומובילים יחד ליצירת שינוי מיוחל.

הכשרת מגשרים בגישור קהילתי

קהילות גאוגרפיות  מהוות לרוב מרחבים רב תרבותיים המכילים  קבוצות זהות שונות הנפגשות על בסיס יומיומי. מצב זה מהווה קרקע פורייה לקונפליקטים ועימותים רבים. גם כאשר נושא ההסכסוך הוא משאב כמו בעיות חניה, נקיון או רעש, הצדדים המעורבים בקונפליקט קהילתי חווים חוויה של "איום על הקיום"  הגורם לרגשות עזים ,תפיסות של "או אנחנו-או אתם" ויצירת קואליציות למאבק. באמצעות הכשרה זו מגשרים יוכלו להכיר את המאפיינים הייחודיים של הגישור הקהילתי וללמוד כלים אבחוניים והתערבותיים להתמודדות בונה עם קונפליקטים בקהילה.

בניית הסכמות בבתים משותפים 

תהליך של בניית הסכמות בקהילה נותן קול לכל הקבוצות המעורבות בקונפליקט , מאפשר תהליך של למידה ,הכרה הדדית ולגיטימציה בין הצדדים ומכאן ליצירה של מרחב הסכמה ופתרון בעיות לחיים משותפים. באמצעות תכנית זו מגשרים קהילתיים רוכשים כלי עוצמתי ויעיל לשיפור האקלים הקהילתי.

הכשרת  שגרירי גישור בקהילה 

הנוכחות של פעילים קהילתיים  בעלי יכולת איתור מוקדם, הרגעה והפנייה לגורמים מקצועיים תורמת באופן משמעותי לטיפול אפקטיבי בקונפליקטים קהילתיים ומניעת תהליכי הסלמה.  "שגרירי הגישור" הם מניהגים קהילתיים אשר פועלים מתוך ערכים של כבוד, פלורליזם ואחריות אישית. באמצעות הקורס נבנית קבוצה  של פעילים המהווה מודל להתנהלות  בונה במצבי עימות וניגודי אינטרסים. במסגרת הקורס ישתלמו המשתתפים בעקרונות הגישור והדיאלוג לניהול סכסוכים  באופן שיקנה להם זיקה וכלים לעולם זה, ויאפשר להם לאתר, להשפיע ולהפנות קהלי יעד רלוונטיים לשירותים מקצועיים. הלמידה התנסותית ובנויה בעיקר על דיון, סימולציות ותרגילים סביב מקרים מהשטח.

 

כלים נרטיביים למגשר 

במסגרת העבודה הקהילתית מגשרים נתקלים לא פעם עם סכסוכים עיקשים היוצרים תחושה שהכלים הגישוריים הקונבנציונאליים לא מספיקים. בדרך כלל, מקורות הסכסוך מסוג זה אינם רק משאבים או יחסים, אלא יושבים על שורשי הזהות של הצדדים המעורבים. כלים הגישור הנרטיבי עוסקים בפירוק הסיפורים  של הצדדים כגורם חיצוני להם תוך חקירת דרך פעולתו והשפעותיו על חייהם וזיהוי והרחבת סיפורים  בהם הצדדים מצליחים להתמודד בהצלחה עם הקונפליקט. בסדנא זו המגשר הקהילתי  יוכל להרחיב את "ארגז הכלים" המקצועי וילמד על מאפיינים של סכסוכי זהות, ייחשף לפרדיגמה הנרטיבית  וילמד כלים גישוריים לפירוק סיפורי קונפליקט והבניית סיפורים מועדפים בין הצדדים.

 

גישור  בין תרבותי 

תהליך הגישור  מבוסס על הבנת צרכים ואינטרסים של הצדדים כתשתית ליצירת פתרונות והסכמות. כאשר מדובר על קונפליקט בעל רקע  תרבותי ,מאייפני התרבות יפעלו כ"נהר זורם מתחת לאדמה", מזין ומעצב את הנוף שאנו פועלים בתוכו וישפיעו על היכולת של המגשר והצדדים לנהל מו"מ  סביב צרכים ואינטרסים. במסגרת ההשתלמות המגשרים יכירו את המאפיינים של המפגש הבין תרבותי, ילמדו לזהות פרדיגמות ונרטיביים תרבותיים המשפיעים על האינטראקציה בין הצדדים וייחשפו לכלים גישוריים מתאימים למרחב זה.

ייעוץ ארגוני | גישור | הדרכה

bottom of page